Produkte

Filtern nach

Hersteller
Einbaumaß
Verbindungstyp
Max. Zul. Stützlast (kg)
Verriegelung
Max. Zul. D-Wert (kN)

Lagerböcke | Lang

00.104.21.0-A03

Art.Nr. 00.104.21.0-A03

Lagerböcke | Lang

Einbaumaß Scharmüller S32 (330/25/32)

Max. Zul. D-Wert (kN): 64

Max. Zul. Stützlast (kg): 3000

00.105.07.0-A02

Art.Nr. 00.105.07.0-A02

Lagerböcke | Lang

Einbaumaß JSV-Scharmüller (325/25/26)

Max. Zul. D-Wert (kN): 53,4

Max. Zul. Stützlast (kg): 2000

00.109.01.0-A02

Art.Nr. 00.109.01.0-A02

Lagerböcke | Lang

Einbaumaß Scharmüller S32 (330/25/32)

Max. Zul. D-Wert (kN): 89,3

Max. Zul. Stützlast (kg): 2500

00.110.05.2-A02

Art.Nr. 00.110.05.2-A02

Lagerböcke | Lang

Einbaumaß JSV-Scharmüller (325/25/26)

Max. Zul. D-Wert (kN): 89,3

Max. Zul. Stützlast (kg): 2500

00.110.87.0-A02

Art.Nr. 00.110.87.0-A02

Lagerböcke | Lang

K80® Zug-Kugelkupplung System

Einbaumaß JSV-Scharmüller (325/25/26)

Verriegelung: K80® Manuell

Max. Zul. D-Wert (kN): 93,6

Max. Zul. Stützlast (kg): 3500

00.132.07.0-SET

Art.Nr. 00.132.07.0-SET

Lagerböcke | Lang

Einbaumaß Scharmüller S32 (330/25/32)

Max. Zul. D-Wert (kN): 97,1

Max. Zul. Stützlast (kg): 2000

Genehmigungsstatus: ABG Allgemeine Bauartgenehmigung

00.132.08.1-A02

Art.Nr. 00.132.08.1-A02

Lagerböcke | Lang

Einbaumaß Scharmüller S32 (330/25/32)

Max. Zul. D-Wert (kN): 112

Max. Zul. Stützlast (kg): 1000

Max. Zul. Dc-Wert (kN): 106

Max. Zul. V-Wert (kN): 45,6

Genehmigungsstatus: ECE-55R / ECE-147R

00.146.21.2-A11

Art.Nr. 00.146.21.2-A11

Lagerböcke | Lang

Einbaumaß Scharmüller S32 (330/25/32)

Max. Zul. D-Wert (kN): 73,6

Max. Zul. Stützlast (kg): 2000

00.158.01.0-A17

Art.Nr. 00.158.01.0-A17

Lagerböcke | Lang

Einbaumaß Scharmüller S32 (330/25/32)

Max. Zul. D-Wert (kN): 91,3

Max. Zul. Stützlast (kg): 2000

00.162.20.0-A02

Art.Nr. 00.162.20.0-A02

Lagerböcke | Lang

Einbaumaß Scharmüller S32 (330/25/32)

Max. Zul. D-Wert (kN): 43,7

Max. Zul. Stützlast (kg): 1500

Produktliste wird aktualisiert...